aktuality a program


Navzdory koronaviru máme za sebou docela úspěšnou jarní sezónu (více v archivu již brzy). Snad podmínky dovolí a budeme moci zrealizovat i sezónu podzimní, program pro vás máme připravený nabitě! Všechno se bude konat v Synagoze na Palmovce (Ludmilina 601/1, Praha 8)

ZÁŘÍ

  • 3. – 23. 9. Berešit – Svědkové a proroci – výstava prací malíře Ivana Bukovského
  • 8. 9. – Koncert sefardských písní Aidy Mujačič
  • 10. 9. – Slavnostní uvedení nové knihy poezie Zdeňka Gerycha Oblázky pod jazykem
  • 15. a 17. 9. – Hledání synagogy – hudební kompozice skladatele současné vážné hudby Matouše Hejla
  • 25. premiéra a 26. a 27. 9. reprízy – Nov – autorské divadelní představení Chemického divadla a projektu Třetí prostor

    podrobnosti k programu viz dále

IVAN BUKOVSKÝ
BEREŠIT – SVĚDKOVÉ A PROROCI
3. -23. 9.

– vernisáž výstavy 3. 9. od 18:00, výstavu uvede PhDr. Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí, na sitár zahraje Jakub Čapka
– otvírací doba výstavy: 4. – 23. září, pondělí až pátek, 13 – 19 hod s výjimkou dnů 13. a 14. září, kdy bude zavřeno. Poslední dva dny výstavy otevřeno až od 14 hodin.

Výstava je samostatným celkem a zároveň doplněním současně probíhající velké výstavy v Královském letohrádku Belveder. Její součástí je cyklus
Berešit a části průběžně vytvářených cyklů Svědkové a Proroci. Vystaveny budou rovněž ilustrace ke knize Františka R. Krause Povídky ze Svrabové čtvrti: zmizelý svět židovské Prahy

„Umění je strážcem mystéria, ze kterého čerpá svůj zdroj. Není určené k dekoraci, ale má člověka chytit za pačesy a protáhnout ho trním.“

Ivan Bukovský patří k mladší generaci širokého proudu české Nové figurace, která původně vzešla z informelu a ponechala si jeho existenciální východiska a expresivitu. Bukovský byl ovlivněn renesanční a barokní malbou i Rembrandtem, italským civilismem a evropskou Novou figurací. Bezútěšnou situaci druhé poloviny 70. let reflektoval Bukovský v motivech zdí a labyrintů, ze kterých se člověk marně pokouší uniknout. V 80. letech se Bukovský zabýval běžnými lidskými situacemi z každodenního života, ale sám sebe vnímal jako pouhého pozorovatele jevů a držel si intelektuální odstup. Nový impuls jeho tvorbě dal pak pád komunistického režimu.
www.ivanbukovsky.cz

AIDA MUJAČIČ
KONCERT SEFARDSKÝCH PÍSNÍ
8. 9. ve 20:00

ZDENĚK GERYCH A VÁCLAV ŠPALE
OBLÁZKY POD JAZYKEM
10. 9. v 18:00

slavnostní uvedení nové knihy poezie

Zdeněk Gerych (1953), redaktor, emigrant, číšník, korporátní manažer, překladatel a básník. Žije v Houstonu.

Václav Špale (1950), malíř, grafik, scénograf, tvůrce objektů a instalací, restaurátor a kurátor výstavních projektů. Žije v Praze.

Setkali se před téměř padesáti lety v normalizované Praze. Jejich přátelský a tvůrčí dialog pokračuje dodnes navzdory i díky měnícím se dějinným epochám, rozdílným životným cestám, vzdálenosti i prchajícímu času.

Básník Zdeněk Gerych a výtvarník Václav Špale se poprvé setkali na počátku sedmdesátých let ve studentské kapele. Když se Zdeněk zanedlouho zamiloval do Václavova obrazu do té míry, že obraz za 300 Kčs na splátky koupil, bylo jejich přátelství zpečetěno. Od těch dob Zdeněk od Václava obrazy a kresby prakticky jen dostával, od roku 1986 pak výhodnou výměnou za Zdeňkovy básně posílané ze Spojených států tak dlouho, dokud jich nebylo dost na první básnickou knížku Zastavený film (2016) s Václavovými ilustracemi. Pro druhou sbírku Relikviáře (2018) už zvolili mnohem užší spojení slova a výtvarného doprovodu. Vznikla tak knížka vpravdě společná, protože její doplňující se obrazové a textové části hrají stejně důležitou roli. S přítomným, podobně společně pojatým svazkem Oblázky pod jazykem vytvořili v současné české poezii ojedinělý autorský triptych.

MATOUŠ HEJL a JARO REPKA
HLEDÁNÍ SYNAGOGY
15. a 17. 9. od 19:30

kompozice Matouše Hejla
light design Jaro Repka

Hledání synagogy je hudebním dílem, které bylo složeno přímo pro Synagou na Palmovce. Synagoga má svůj prostor vnitřní a vnější. Hledání synagogy je hudebním zkoumáním vztahů mezi těmito prostory. Co za zvuky z okolí se dostane dovnitř? Má synagoga svou vlastní zvučnost? Co mohou její návštěvníci v prostoru slyšet a vidět a co jim zůstává skryto? Řecké slovo synagogein znamená místo setkávání. Hledání synagogy bude příležitostí k hledání setkání.

Matouš Hejl je mladý český autor soudobé vážné hudby. Spolupracuje s dalšími hudebníky a hudebními tělesy (Česká filharmonie, Orchestr Berg) či vizuálními umělci a divadelníky. Věnuje se také tvorbě filmové hudby (Ztraceni v Mnichově, Staříci).

Jaro Repka, autor vizuální části projektu, je light designér. Pracuje
desítky let jako osvětlovač řady nejen divadel, například Opery Národního divadla a mnoha alternativních projektů.

Hudebníci: Anna Romanovská Fliegerová, Michal Hrubý, Petr Tichý, Štěpán Drtina, Jakub Suchomel, Jan Horváth, ruchový chór


CHEMICKÉ DIVADLO A TŘETÍ PROSTOR
NOV
25. 9. premiéra, 26. a 27. reprízy divadelního představení od 20:00

Projekt nov zve všechny k hostině. Podávat se bude dlouho tažený vývar strachů, síly a odvahy. Přijetí a sdílení. Do hrnce musíme přihodit všichni trochu svého strachu, trochu svého přesvědčení a než si stihneme uvědomit, co jsme tam všechno naházeli, vaříme se celí.

Chemické divadlo a third // space
Autoři: Vojtěch Bárta – Martina Dobiášová – Aneta Fodorová
Režie: Martina Dobiášová
Dramaturgie: Aneta Fodorová
Režijní a dramaturgická supervize: Vojtěch Bárta
Scénografie a kostýmy: Matěj Sýkora
Odborná konzultace: Juliana Höschlová
Zvuk: Michal Kindernay
Audiovizuální zpracování: Michal Kindernay, Dominik Žižka
Produkce: Barbora Fremlová
Hrají: Žofie Blechová, Jana Hauskrechtová, Marta Vítů

  • ŘÍJEN
  • Divadelní představení Slast spolku Kolonie
  • Divadelní představení Vrátili se jen čtyři od paní Elsy Dunajové na motivy osudů židovské rodiny za 2. světové války

A nějaké novinky? Kromě podpory od Magistrátu hl. m. Prahy a Státního fondu kultury, která přišla již dříve, jsme nově získali finance také od nadace Agosto Foundation a Městské části Prahy 8. Máme z toho radost a o to snáze se můžeme pustit do přípravy podzimního programu.

ROZHOVOR S NÁMI VE FULL MOON MAGAZINE

https://bit.ly/3j0mIF0

A další akce v přípravě. O všech vás budeme včas informovat – tady a na našich fb stránkách
www.facebook.com/krajinouprilivurohanskyostrov

Web Wordpress.com.

Nahoru ↑

%d blogerům se to líbí: