Řekni, kde ty kytky jsou? / Where Have All the Flowers Gone?

Výstava studentek umělecké katedry na Prague City University se věnovala tématu obnovy a oživení, jež přichází po období úpadku a strádání. Budova Libeňské synagogy dominuje rušné křižovatce na Palmovce jako svědek řady historických proměn, kterými tato čtvrť prošla. Součástí těchto proměn byla období materiálního a duchovního úpadku, jež synagoga přetrvala, aby mohly být její prostory znovu otevřeny pro setkávání a společenský život. Představená díla zviditelňují tento společenský a přírodní koloběh, jako to činí i slavná píseň v názvu výstavy, jež se stala mezinárodním symbolem protiválečných hnutí.

U příležitosti zahájení výstavy ve čtvrtek 2. června proběhla od 20:30 performance umělkyně Eglė Šimėnaitė ve spolupráci s Chun Shing Au a Valtteri Alanen.

Vystavující a kurátorky: Asûde Alkaya, Gauhar Ametova, Irene Antonez, Rebeka Csombordi, Daryna Shliakhtova, Daniel Tebano, Emma Valisova von Sanger
Performance: Eglė Šimėnaitė in collaboration with Chun Shing Au and Valtteri Alanen
Special thanks to: Markéta Mansfieldová, Johana Hořejší
Graphic design: Ilva Ieva
S podporou: Magistrát hl.m. Prahy, MČ Praha 8, Ministerstvo kultury ČR

Vernisáž / Opening: 2.6. od 19:00
Otevírací doba / Opening times: 3.6. – 5.6., 12:00-18:00

https://www.facebook.com/events/1447447429058760

Chybění

Výstava byla souborem fotografií, které pořídili Šimon Dvořáček s Viktorem Portelem během svých nočních cest po místech spojených s holocaustem.

V noci mizí současný rozměr turistické zastávky, na povrch vystupují obrysy. Středobodem obrazu se stává světelný symbol. Není jen připomínkou a pomníkem, ale také průhledem, výsekem, stále živou ranou, kterou holocaust v české a slovenské společnosti způsobil, i když si to v plném světle běžných dnů jen málo uvědomujeme. Fotografie vznikly při natáčení filmové dokumentární série Příběhy 20. století, Holocaust (režie Adam Drda a Viktor Portel).

Nádraží Praha-Bubny, ghetto Theresienstadt, koncentrační a likvidační tábory Lety u Písku, Hodonín u Kunštátu, Sereď, Gross-Rosen, Auschwitz, Treblinka, Stutthof, Bergen Belsen.

Otevírací doba výstavy byla 8. – 24. 11. // 14:00 – 20:00 s výjimkou večerního programu

Vernisáž proběhla 7. 11. od 18:00

Výstava je spoluprací spolku Krajinou přílivu a organizace Post Bellum https://www.postbellum.cz/

S podporou: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl.m.Prahy, Státní fond kultury ČR, Městská část Praha 8

https://www.facebook.com/events/794388115172614

foto z vernisáže: Jan Hromadko

Nezapomínej!

vernisáž výstavy proběhla 7. 10. 19:00 – zahrál Jakub Sejkora

otevírací doba výstavy 8. – 26. 10. // 14:00 – 20:00 s výjimkou večerního programu

Židovská čtvrť v Libni byla svého času druhá největší a nejvýznamnější v Praze hned po Starém městě. Její vznik se datuje do poloviny 16. století a postupně zanikala od meziválečného období přibližně až do 60. let 20. století. Vlastně celé dějiny Libně až do té doby jsou propojeny s židovskou kulturou. Nejvýznamnější památkou je „nová“ synagoga, nacházející se přímo na Palmovce. Dalším mementem je velký hřbitov, který byl zničen v 50. letech 20. století. Do dnešních dnů se z původně rozsáhlé čtvrti zachovalo jen několik málo připomínek. Výstava Nezapomínej! si klade za cíl tuto významnou součást lokální historie připomenout netradičním způsobem.

Témata výstavy: starý židovský hřbitov, povodně v Libni, Bohumil Hrabal, Vladimír Boudník, vznik židovské čtvrti v Libni, nádraží Praha Libeň, živnosti židovských rodin v Libni, zelinářský trh na plácku před opuštěnou synagogou, Rokytka, nouzová kolonie Kotlaska

Autoři: Václav Špale, Eliáš Dolejší, Marek Brožek, Jana Hauskrechtová, Johana Hořejší, Simeon Hudec, Dita Laštovičková, Josef Čihák, Hana Kessnerová, Klára Pavlíčková, Tatiana Vlčková a Zdeněk Kříž.

Kurátoři: Václav Špale, Johana Hořejší, Simeon Hudec

S podporou: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl.m.Prahy, Státní fond kultury ČR, Městská část Praha 8, Akademie věd ČR

https://www.facebook.com/events/914759272817750

foto vernisáže: Richard Hodonický

foto plakátu: Zdeněk Kříž

David Kumermann // Libeň // Fotografie

vernisáž 6. 9. // 19:00

otevírací doba výstavy 7.-23.9. // 14:00 – 20:00 s výjimkou večerního programu

David Kumermann ve své tvorbě vychází z tradice dokumentární humanistické fotografie, zajímají ho lidé v přirozeném prostředí.  Libeň fotografuje kontinuálně od roku 2005. Na řadu míst se vrací víckrát a práce získává diachronní perspektivu – vidíme chátrání, bourání a stavbu nových budov – různé více či spíše méně citlivé zásahy do městského prostředí.

Libeň fotí jako svůj domov a také pro její zvláštnosti. Je zde torso ghetta, synagoga, zasypaný židovský hřbitov a také rozsáhlé stavební plochy developerských firem. Čtvrť je děravá – chybějí zde domy, které by dotvořily ulice. Stavební uzávěry kvůli plánovaným dopravním stavbám z  minulého století čekají jako časované bomby na výbuch gargantuovské architektury.

Přesto (anebo právě proto?), jak je Libeň zničená, zanedbaná a vystrčená na okraj, má své kouzlo, ale také potenciál se proměnit. Zde pak nastupuje fotografie  jako nástroj, který uchová alespoň vizuální záznam místa nebo věci, která zaniká. Toto není primární úkol Davidových fotografií, ale komunita libeňských patriotů a nadšenců to takto může chápat.

David Kumermann vystudoval bakaláře na Institutu základů vzdělanosti, magisterská Mediální studia na Fakultě sociálních věd a obor fotografie na FAMU, v ateliéru u profesora Pavla Diase. Semestr studií strávil na Bezalel Academy v Jeruzalémě. Je členem sdružení Photon, kde se věnuje zakázkové tvorbě reportážní fotografie. V rámci volné tvorby pracuje na rozsáhlých dokumentárních cyklech (Masokombinát, Izrael, LA Downtown, Václavák, Libeň, Bleší trh Kolbenova). Zajímají ho témata, na kterých lze pracovat dlouhodobě, postupně objevovat nové aspekty a také počkat na ideální moment k fotografování.

Kurátorka Jitka Hejtmanová vystudovala Mediální studia na Fakultě sociálních věd UK a fotografii na Famu. V současnosti vede katedru FAMU International.

Výstava byla podpořena: Magistrát hl. m. Prahy, Městská část Praha 8, Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury ČR

https://www.facebook.com/events/890094388632114

foto vernisáže: Dora Kubíčková

Borut Holland / Kvantová akademie

V Synagoze na Palmovce proběhla ve dnech 9. – 24. 6. 2022 výstava Boruta Hollanda, svérázného slovinského umělce židovského původu. Holland žije v lese za městem v domku s nápisem Theological Quantum Academy of Fine Arts, kde se věnuje psaní Metateologie. Jeho obrazy a vize budou v Čechách k vidění vůbec poprvé.

Vernisáž – 9.6. od 18:00 – zahrál Miroslav Noe na gong a Marie Ladrová na teremin. Vernisáž byla spojená s premiérou dokumentu Jany Šteflíčkové Ra Dio (19:30).
Výstava byla otevřena od 10.6. do 24.6., otevírací doba 14-20 hodin

Kurátorkou výstavy byla Jana Šteflíčková
Akce proběhla ve spolupráci spolků Krajinou přílivu, Babylon a Haj Hou.
S podporou: Magistrát hl.m.Praha, Ministerstvo kultury ČR, Městská část Praha 8

Borut Avram Holland je slovinský umělec s židovskými kořeny. Žije v lese na úbočí hory. V jistém období svého života se na mnoho let zcela vzdálil většinové společnosti. V té době vůbec nemluvil, byl skoro po dvě desetiletí bezdomovcem, než mu jeho přátelé a umělci v rámci dobrovolnické akce postavili nouzovou chatku. V podstatě žije poustevnickým způsobem života, ačkoliv velice často jezdí na kole do nedalekého města do knihovny, kde studuje a rozesílá četnou korespondenci po internetu.

Žije bez elekřiny a vodu bere ze studánky v blízkosti domu. Na domku je nápis Theological QuantumAcademy of Fine Arts, a tato “ lesní univerzita ” je plná knih, od filosofických a duchovních spisů, po publikace o matematice a geometrii, a také natěsno poskládané desítky obrazů a skic. Pod domkem má uschované velké dřevěné desky, na které maloval v době, kdy byl zcela bez peněz.

Takřka výlučně se Borut věnuje studiu nebo malování. Leitmotivem jeho pláten (která mají zpravidla kolem metru na šířku i délku) jsou eterické metropole, svět andělů, svět kosmický. Obrazy mají pro často zlatavé pozadí v sobě cosi ze starých ikon, zároveň s pohledem dětského věku, současně s tím je místy přítomen nekompromisní urbanizmus s průhledy do vícečetných dimenzí.  

Plátna disponují snad až iniciující silou. Borut je maluje soustředěně, jako by je psal, jako by se modlil. Píše po mnoho let soustavnou knihu, Metateologii, která čítá už kolem pěti tisíc stran. Sám se hlásí k židovské víře, v jeho domku však člověk najde i kříž s Kristem, knihy indických učitelů či ruku Fátimy.

Jana Šteflíčková

foto Jan Horáček

SVĚTOVÝ ÉTOS // konference + výstava / 2021

Přednášky a debaty na téma etických základů světových náboženství i sekulární společnosti. Dialog s islámem v rámci integrace uprchlíků z arabských zemí. Tentokrát v zajímavém prostoru Libeňské synagogy. K části programu bude možné také připojení online,

Jako přednášející vystoupili:

Mgr. Dana Petříčková

Vystudovala filosofii a bohemistiku na FF UK. Po roce 1989 pracovala jako středoškolský pedagog. Z němčiny překládá odborné, populárně naučné texty a dílo Jeana Améryho.

ThDr. Christiane Schulz

Německá evangelická farářka zabývající se integrací cizinců, především uprchlíků muslimského vyznání z arabských zemi. Pořádá originální osvětové akce zaměřené proti xenofobii a islamofobii. Výkonná členka představenstva spolku Estaruppin e. V.

Dr. Theresa Beilschmidt

Členka pracovní skupiny německé nadace Weltethos Stiftung se zaměřením na mezináboženský dialog. Zabývá se mimo jiné náboženským životem muslimské komunity v Německu. Autorka mnoha odborných publikací.

Vivien Hamzová

Studentka fotografie, autorka doprovodné výstavy fotografií.

Program:

14:30 – 14:40 Zahájení

14:40 – 15:00 Představení doprovodné výstavy fotografky Vivien Hamzové

15:10 – 16:15 Etická dilemata současnosti. (Mgr. Dana Petříčková)

16:30 – 17:30 Evangelické sbory a integrace cizinců. Praxe evangelického sboru Estaruppin při integraci cizinců
(ThDr. Christiane Schulz)

18:00 – 19:00 Světový étos a jeho význam v současném světě. (Dr. Theresa Beilschmidt)

19:00 – 19:30 Diskuze a závěrečná reflexe

https://www.facebook.com/events/346873543825230

foto: Johana Hořejší

Petr Šmaha – obrazy a kresby / výstava / 2021

Výstava proběhla ve dnech 2.-23.9. 2021.

Výstava obrazů významného představitele české malířské exprese, příslušníka silné poválečné generace, je výraznou výpovědí o problémech současného světa i o peripetiích lidské existence v jeho proměnách. Soubor dosud nevystavených pláten z posledního období vychází z autorovy obtížné životní situace, existenciální charakter tvorby podtrhla zhoršující se plicní choroba. Při vynucené hospitalizaci uprostřed vlny pandemie na jaře roku 2021 napadl covid oslabený organismus a ukončil malířův život. Tragickým koncem a změněnou celospolečenskou situací získala výstava nový rozměr s velmi aktuálním vyzněním.

kurátorem výstavy byl Václav Špale
uspořádal Václav Špale a spolek Krajinou přílivu s podporou Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR a Městské části Praha 8

https://www.facebook.com/events/275978373952645

foto: Richard Hodinický (https://richardhodonicky.exposure.co/)

DVEŘE OTEVŘENY // videoinstalace před synagogou / 2021

Videoinstalace proběhla ve dnech 19.-21.10. 2021.

Po řadu let sloužila Nová libeňská synagoga na Palmovce jako centrální bod židovské komunity v Libni. Prostor byl důležitý nejen z hlediska náboženského, ale byl místem setkávání. To vše skončilo se začátkem druhé světové války. Dnes je Palmovka průsečíkem – cestovním, společenským, kulturním. Pro někoho místem spíše míjení se, pro jiné opět prostorem pro setkání. Dveře otevřeny byly připomínkou a pobídkou k tomu druhému způsobu vnímání místa.

Video instalací Dveře otevřeny prostor před synagogou ožil aktivitou dávno zaniklé komunity. Postavy z minulosti se promísily se současnými obyvateli Prahy. 5 párů otevřených dveří, rozmístěných v parku před
synagogou představující brány do minulosti. Uvnitř dveří lidé žijící na začátku 20. století svůj každodenní život – vizualizováni díky archivním filmovým záběrům. Spojení minulého a současného jako možný námět k přemýšlení nad stavem naší dnešní “komunity” a jejím dalším potenciálem.

Instalace využívala archivní video materiál z 20. a 30. let 20. století z Prahy, získaný z Národního filmového archivu (www.nfa.cz)

Autoři a realizace: Kristyna Balaban a Adam Široký
Zvuk: Kryštof Koenigsmark
-> kolektiv FotonX
https://www.facebook.com/FotonXperience

Pořádaly: spolky Krajinou přílivu, 8jinak! a Sdružení Serpens
S podporou: Národního filmového archivu, Dilia, Agosto Foundation, Hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR a MČ Prahy 8

http://www.8jinak.cz/

https://www.facebook.com/events/569191284322209/

foto: Richard Hodonický (https://richardhodonicky.exposure.co/)

IVAN BUKOVSKÝ: BEREŠIT – SVĚDKOVÉ A PROROCI / výstava / 2020

3. -23. 9. 2020

Vernisáž výstavy proběhla 3. 9. od 18:00, výstavu uvedl PhDr. Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí, na sitár zahrál Jakub Čapka
Otvírací doba výstavy: 4. – 23. září, pondělí až pátek, 13 – 19 hod s výjimkou dnů 13. a 14. září, kdy bylo zavřeno. Poslední dva dny výstavy otevřeno až od 14 hodin.

Výstava byla samostatným celkem a zároveň doplněním současně probíhající velké výstavy v Královském letohrádku Belveder. Její součástí je cyklus Berešit a části průběžně vytvářených cyklů Svědkové a Proroci. Vystaveny budou rovněž ilustrace ke knize Františka R. Krause Povídky ze Svrabové čtvrti: zmizelý svět židovské Prahy.

„Umění je strážcem mystéria, ze kterého čerpá svůj zdroj. Není určené k dekoraci, ale má člověka chytit za pačesy a protáhnout ho trním.“

Ivan Bukovský patří k mladší generaci širokého proudu české Nové figurace, která původně vzešla z informelu a ponechala si jeho existenciální východiska a expresivitu. Bukovský byl ovlivněn renesanční a barokní malbou i Rembrandtem, italským civilismem a evropskou Novou figurací. Bezútěšnou situaci druhé poloviny 70. let reflektoval Bukovský v motivech zdí a labyrintů, ze kterých se člověk marně pokouší uniknout. V 80. letech se Bukovský zabýval běžnými lidskými situacemi z každodenního života, ale sám sebe vnímal jako pouhého pozorovatele jevů a držel si intelektuální odstup. Nový impuls jeho tvorbě dal pak pád komunistického režimu.
www.ivanbukovsky.cz

Pavel Dias – fotografie // výstava 2021

Na výstavě byl představen stručný průřez tvorbou jednoho z nejvýznamnějších českých fotografů. Pavel Dias fotografoval od padesátých let, soustředil se na lidi a velká témata, která zpracovával do rozsáhlých dokumentárních cyklů. Jeho dílo se počítá k tradici humanistického dokumentu, přičemž překračuje obvyklou definici. Obrazy obsahují navíc moment tajemství, nedořečenosti, která nechává divákovi prostor k domýšlení. Pracujeme s monumentálními formáty fotografií, které necháváme vyznít v jedinečném prostoru Libeňské synagogy. Nejde o retrospektivu, ale poctu a vzpomínku – gesto vůči skvělému umělci, našemu kamarádovi, dobrému člověku, který nás letos opustil.

Vernisáž proběhla 2. 6. v 18:30, Promluvil na ní kromě dalších Karel Cudlín, Jaroslav Pulicar a Marek Dias.

Výstava byla otevřená 3. – 23. 6. ve všední dny od 14 do 20 hodin.
Kurátorem výstavy byl David Kumermann.

Výstavu připravily spolky 8jinak! a Krajinou přílivu
http://www.8jinak.cz/
https://www.krajinouprilivu.cz/

foto: Kateřina Smid, Viktor Tuček a Petr Šálek (ArtMagazin)

Web Wordpress.com.

Nahoru ↑