spolupracujeme

Projekty Krajinou přílivu z.s. jsou podporovány subjekty:

Agosto Foundation
https://agosto-foundation.org/

Magistrát hl. m. Prahy
https://www.praha.eu/


Ministerstvo kultury České republiky
https://www.mkcr.cz/


Městská část Praha 8
https://www.praha8.cz/

Státní fond kultury
https://www.mkcr.cz/statni-fond-kultury-cr-cs-42


8jinak!, z.s.
Spolek 8jinak! je nezávislá iniciativa působící na Praze 8 zaměřující se na posilování občanské společnosti, ochranu kulturních památek a životního prostředí.
http://www.8jinak.cz/

STUDIO ALTA (ALT@RT z.ú.)
Kulturní centrum, kolektiv a produkční jednotka. Necháváme klíčit zajímavé myšlenky, dáváme prostor celospolečenským potřebám, jsme bezpečné místo ke snění i realizaci.
https://www.altart.cz/

Arkham Productions
Arkham Productions je hudební produkční skupina zaměřující se především na undergroundové hudební žánry jako industrial, noise, dark ambient, black metal a další. S Krajinou přílivu proběhla zatím jedna akce, v plánu je ale další spolupráce na takových koncertech, které se svým charakterem budou hodit do prostoru Synagogy.
www.arkham.hys.cz

Heartnoize Promotion s.r.o.
Heartnoize Promotion is a forward-thinking organisation aiming to deliver exceptional concert and festival experiences highlighting diverse artists from all over the world.
https://www.heartnoize.cz/

Spolupráce s Akademií věd v rámci projektu Město jako laboratoř změny
Města dnes obklopují většinu obyvatel světa, dominují mu ekonomicky i svou spotřebou přírodních zdrojů. Jsou centry politického rozhodování a aktivismu i místem uplatňování technologických inovací. Bezpečný a kvalitní život je přitom podmíněn odolností a dlouhodobou udržitelností staveb a prostředí, které člověk vytvořil, buduje a bude dotvářet. Program Strategie AV21 se proto zaměřuje na sídelní stránku lidské existence, a to z hlediska jejích technických i kulturních a sociálních aspektů.
http://strategieav21-mesto-stavby.cz/

Malá inventura
Festival Malá inventura je retrospektivou nejvýraznějších premiér uplynulého roku v oblasti nového divadla. Rozvíjí uměleckou diverzitu a napomáhá zviditelňovat společensky i umělecky aktuální problémy a spoluutváří mapu nezávislého divadla v České republice.
http://www.malainventura.cz/

Nová síť, z.s.
Nová síť je servisní organizace, která podporuje živé umění a otevřenou kulturu. Aktivně vytváří příležitosti pro spolupráci mezi regiony, Prahou i zahraničím, posiluje komunikaci mezi jednotlivými aktéry kulturního života a veřejnou správou, usiluje o decentralizaci, rozvoj a kultivaci občanské společnosti v ČR. Mezi hlavní projekty Nové sítě v roce 2022 patří ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ, festival nového divadla MALÁ INVENTURA, projekt na podporu rezidenčních pobytů ART-IN-RES nebo konference o spolupráci v kultuře CULTURE GET-TOGETHER.
https://www.novasit.cz/
http://www.malainventura.cz/cz

Post Bellum, z.s.
Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Založila ji skupina českých novinářů a historiků, kteří se potkávali na tiskových konferencích a výročních pietních akcích a byli přesvědčeni, že pamětníci musí dostat příležitost svůj příběh vyprávět vcelku, souvisle a detailně.
https://www.postbellum.cz/

…příští vlna/next wave…
Festival …příští vlna/next wave… vznikl roku 1994 v Praze a zaměřuje se na oblast nezávislého, alternativního divadla a performing arts i na jejich souvislosti s hudbou, literaturou, výtvarným uměním a filmem.
https://nextwave.cz/

Richard Hodonický
Autor první výstavy Krajinou přílivu – Rohanský ostrov a dvorní fotograf spolku.
www.richardhodonicky.exposure.co

Spielraum Kollektiv, z.s
Spielraum Kollektiv je volné divadelní uskupení tvůrců kolem Lindy Straub a Mathiase Strauba. Vytváří autorské inscenace pro současného diváka. Zaměřuje se především na dokumentární divadlo a divadlo s ekologickou tématikou pro dospělé a na hudebně materiálové divadlo pro děti. Typické je hledání nových možností formy a zapojení diváka k posílení tématu, divadelní i nedivadelní interdisciplinarita.
https://spielraumkollektiv.wixsite.com/mysite

Sdružení Serpens a Václav Špale
Hlavní spolupráci rozvíjí Krajinou přílivu se Sdružením Serpens, jmenovitě panem Václavem Špalem. Sdružení Serpens bylo založeno v květnu roku 1995 s cílem překračovat zažité hranice jednotlivých uměleckých oborů a realizovat divadelní, hudební a výtvarné projekty v netradičních prostorách. Ke své činnosti využívá prostorů Nové Libeňské Synagogy pro umělecké projekty na hranici žánrů, jichž se do dnešní chvíle uskutečnilo více než dvě stovky.
www.sdruzeniserpens.cz

third // space, z. s.
Projekt third // space je multižánrová umělecká platforma zaměřující se na participativní formy umění, především tvorbu inscenací/instalací s vysokou mírou aktivního zapojení návštěvníků. Spolek se zaměřuje na vytváření inscenací/instalací kombinujících prvky divadla, performance a dalších forem současného umění (výtvarného, akustického apod). Cílem projektu je vytvořit tzv. “třetí prostor” pro co nejširší okruh diváků. Zkušenosti nabyté z oblasti umělecké tvorby dále transformuje vzdělávacích sebezkušenostních programů.
https://www.thirdspace.cz/

Veselé chvíle, z.s.
Veselé chvíle je sbor složený ze současných i bývalých studentů DAMU a jejich přátel.
https://www.facebook.com/veselechvile

Web Wordpress.com.

Nahoru ↑

%d blogerům se to líbí: