aktuality a program

DUBEN 2023

SPA (Studio Performance Art): Adriana Disman (can/ger) & Ilka Theurich (ger)// performance
afterkřest Flash Art Czech & Slovak Edition: QUEER
6.4. 2023 od 18:00 v galerii Světová 1
6.4. 2023 od 20:00 v Synagoze na Palmovce
facebook událost 

Česká unie židovské mládeže // Sederová večeře
9. 4. 2023 // celý den // soukromá akce

Karol Sidon // Dvojí zákon // site-specific divadelní představení
premiéra – 12. 4. 2023 // 20:00
1. repríza – 14. 4. 2023 // 20:00
2. repríza – 16. 4. 2023 // 20:00
facebook událost

Beracha // scénický koncert Sboru z DAMU // 17. 4. 2023 // 21:00

UR Fascism // site-specific divadelní představení
19. 4. 2023 // 19:30 facebook událost
20. 4. 2023 // 19:30 (DERNIÉRA) facebook událost

Spis / Růžena Vacková // divadelní představení
22. 4. 2023 // 19:30
23. 4. 2023 // 19:30
facebook událost

Eliáš Dolejší // Mizení // výstava
vernisáž výstavy – 27. 4. 2023 // 19:00 facebook událost
výstava – 28. 4. – 18. 5. 2023 // otevírací doba 14:00 – 20:00 facebook událost
dernisáž – 19. 5. 2023 // 19:00


BERACHA // scénický koncert Sboru z DAMU
17. 4. 2023 // 21:00

“𝐼𝑛 𝑗𝑒𝑤𝑖𝑠ℎ 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑚𝑒𝑙𝑜𝑑𝑦 𝑖𝑡𝑠𝑒𝑙𝑓 𝑖𝑠 𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚 𝑜𝑓 𝑝𝑟𝑎𝑦𝑒𝑟, 𝑒𝑣𝑒𝑛 𝑤𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡 𝑤𝑜𝑟𝑑𝑠, 𝑖𝑡 𝑗𝑢𝑠𝑡 𝑙𝑖𝑓𝑡𝑠 𝑜𝑢𝑟 𝑠𝑝𝑖𝑟𝑖𝑡.”
Scénický koncert v hebrejštině sboru Veselé chvíle (SBORU z DAMU) v Libeňské synagoze je večerem zastavení se. Večerem, kdy se zamyslíme nad svou přítomností, nad sebou, nad naším vztahem k času, věčnosti, k Bohu a k modlitbám. Proč se i v té nejtěžší chvíli v životě obracíme právě k Bohu, i když v něj třeba nevěříme?
V biblické zkušenosti je čas sám o sobě „chybějící“, a proto je to prostor, který hrozí a pohlcuje, je-li prost „šabatu“; na druhé straně však, pokud čas stojí ve vztahu k šabatu, nalézá své určení a dochází svého završení. Šabat je ne-čas (my bychom řekli: „věčnost“) potud, že je to základ času; je to čas počátků potud, že je to počátek času, je to bytí v srdci dění.” (Di Sante)
Jakkoli je nám blízký, zůstává Bůh vždy naprosto Jiný, neboť nepodléhá lidské logice a jejím požadavkům. Druhá, nepřímo osobní část modlitby („Jenž nás posvětil“) vyjadřuje toto druhé vědomí, jež ovšem nevyvrací první, ale předpokládá je a doplňuje. Beracha takto vyjadřuje zároveň Boží blízkost i jeho vzdálenost od nás, jeho imanenci i jeho transcendenci. Požehnáním věřící vyznává, že Bůh je zároveň přítomen i nepřítomen: přítomen, i když je nepřítomen, nepřítomen, i když přítomen. Bůh, který by byl pouze „přítomností“, by se člověku stal „modlou“: místo aby mu člověk sloužil, dává se jím obsluhovat. Bůh, který by byl pouze „nepřítomností“, by se stal pro člověka cizincem: místo aby ho člověk vzýval, ignoroval by ho. Tím, že ho oslovuje zároveň přímo („ty“) i nepřímo („on“), vyznačuje beracha prostor, kde člověk odkrývá Tajemství, přijímá je a uctívá. (Di Sante)

Karol Sidon // Dvojí zákon // site-specific divadelní představení
premiéra – 12. 4. 2023 // 20:00
1. repríza – 14. 4. 2023 // 20:00
2. repríza – 16. 4. 2023 // 20:00


V budově je tma, do oken narážejí zrnka písku a dva muži spolu hovoří. Mluví o muži, tedy spíš o chlapci, který přišel z pouště. Co byl vlastně zač? Svobodomyslník? Duchovní reformátor? Nebo náboženský fanatik? V každém případě se jmenoval Ježíš Kristus a kázal o Bohu a lásce. A teď je po smrti a jeho tělo leží v koutě tmavého příbytku… Jak se k tomu postavit, když v jeho ukřižování oba muži sehráli svou roli?

režie • Eliáš Gaydečka
dramaturgie • Ondřej Kulhavý
výprava a kostýmy • Kateřina Hubená
produkce • Jakub Brunclík
light design • Sophie Bell
sound design • Štěpán Šmakal
obsazení • Tomáš Weisser, Eva Salzmannová, Samuel Toman, Viktorie Hrachovcová, Barbora Bolíková
Inscenace vznikla za finančního přispění Grantu DILIA a Nadace Židovské obce.

UR Fascism // site-specific divadelní představení
19. 4. 2023 // 19:30
20. 4. 2023 // 19:30 (DERNIÉRA)

Život, to je to, co ještě (nebo stále) nelze, anebo nemůžeme pochopit, proto neexistuje žádný předchozí plán, význam, anebo vysvětlení.

Ur-fascism je původně název krátkého textu, které pronesl v roce 1995 italský spisovatel a filozof Umberto Eco na půdě americké Kolumbijské univerzity. Český čtenář má možnost vůbec poprvé se setkat s jeho kompletním českým překladem v rámci uvedení stejnojmenného projektu, za nímž stojí herec a performer Jakub Gottwald. Stejnojmennou prací se tak odkazuje k textu jako k jedné z možných interpretačních linií, jako jedné z možných cest, po nichž se lze vydat, než vás pohltí labyrint otázek. O co se vlastně Gottwald pokouší, o jaké otázky se jedná?
Objevitel nemůže vědět, co objevuje, dokud to neobjeví, a zdá se, že toto vedení myšlenky působí už dávno předtím, než si dotyčný vůbec uvědomí, k čemu by rád dospěl. Jak a proč se to děje, zůstává stále záhadou. Ale právě ona procesualita je důvodem, proč každé dílo, které se zabývá povahou řádu a pokouší se zkoumat jeho vzorce, nemůže být pro jeho autora triviální.

Další možností je připustit si, že situace, v níž se nacházíme, je tak špatná, že i řada nejbystřejších vzdává snahu hledat něco lepšího. Gottwald se ale ve své nové práci snaží ukázat, že podstatou všech našich problémů je špatné myšlení. A jednou – logickou – cestou ven je hledání myšlení lepšího.

Jakub Gottwald
Aleš Čermák
Filip Šebšajevič
Štěpán Krahulec
Jaro Repka
Pavla Klouzalová

Jakub Gottwald získal Cenu Thalie za alternativní divadlo v roce 2020.

SPA (Studio Performance Art): Adriana Disman (can/ger) & Ilka Theurich (ger)// performance
6.4. 2023 od 18:00 v galerii Světová 1
6.4. 2023 od 20:00 v Synagoze na Palmovce

Srdečně Vás zveme na křest časopisu Flash Art Czech & Slovak Edition č. 67 s tématem Queer.

Jarné číslo Flash Artu zaostruje pozornosť na queer/querneess/kvír/kvírovanie. Je zaujímavé všimnúť si v príspevkoch rôzneho charakteru – v esejach, rozhovoroch, recenziách, ako je tento pojem vnímaný, používaný. Môžeme napríklad vo všeobecnosti sledovať, ako sa pomaly, a to skôr v českom prostredí, udomácňuje podoba kvír/kvírovať, čo pravdepodobne vypovedá o hlbšom ukotvení a prijatí tejto podoby inakosti majoritnou spoločnosťou.

✨Program:
Součástí křtu v prostoru SVĚTOVA 1 bude v 18:30 otevřená beseda moderovaná Zaiem Xu a Davidem Lauferem na téma queer umění v ČR s hosty*kami. Křtu se zúčastní též Hana Janečková, která do čísla přispěla článkem Doteky, monstra a utopie Umění nastupujícící queer umělecké generace.

Ve 20:00 naváže v sousedící Libeňské synagoze performance program připravovaný ve spolupráci s cyklem SPA (Studio Performance Art) Studia ALTA. Svou práci představí umělkyně Adriana Disman (Berlín) a Ilka Theurich (Hannover), jejichž praxe se věnuje dlouhodobě tématům, jako jsou sebe poškozování, body-positivita či politika prostoru.
https://adrianadisman.com/
https://ilkatheurich.blogspot.com/

(The discussion is in Czech language, the performance programme is in English)

Na místě bude možnost zakoupit aktuální a přechozí čísla časopisu Flash Art.

Budeme se těšit na setkání! 💚

~
Chod SVĚTOVA 1 lze dobrovolně podpořit na lnk.bio/svetova_1🦄. Program SVĚTOVA 1 je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a MČ Praha 8.

Performance jsou spředeny ve spolupráci Studia ALTA, rezidenčního proramemu MeetFactory a Libeňské synagogy (Krajinou přílivu, z.s.) 🌱

Vstup zdarma.

Spis / Růžena Vacková // divadelní představení
22. 4. 2023 // 19:30
23. 4. 2023 // 19:30

“Mé drahé dušičky, těším se, že si na mnohá místa v Praze i mimo Prahu zajdeme. Nejkrásnější, co člověk nabývá stárnutím je “historické” prožívání přítomného času, přítomných chvil, jako uzlin svazujících minulost s budoucností. A tak si spolu sedneme, třeba na “Skalce” u Stříbrné Skalice – a v té malé hospůdce (je-li tam ještě) ponesou nám časy lidi našeho života, které uvidíme novýma očima a hlubším zrakem. Radost a pokoj přeji, Vaše R.”

RŮŽENA VACKOVÁ (1901 – 1982) byla druhou jmenovanou vysokoškolskou profesorkou v Československu (archeologie, dějiny umění, estetika). Poprvé byla vězněna v roce 1945 za odbojovou činnost a jen těsně unikla trestu smrti. Za minulého režimu pak strávila ve vězení takřka 16 let jako politická vězenkyně. Navzdory tomu všemu nikdy neustala ve své pedagogické činnosti a byla morální oporou a vzorem širokému okolí. V roce 1992 jí prezident Václav Havel udělil in memoriam Řád T. G. Masaryka.

Na divadelní inscenaci spolupracují: Jakub Gottwald, Jana Hauskrechtová, Hynek Chmelař, Jaro Repka, Tomáš Peřina, Simeon Hudec, Daniela Petříčková, Zdeněk Kříž, Josefina Hudcová, Ondřej Balajka, Magdalena Kiselá, Aneta Škoulová
produkce: Krajinou přílivu z.s.

S podporou: Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury, Magistrát hl. m. Prahy, Městská část Praha 8

Eliáš Dolejší // Mizení // výstava
vernisáž výstavy – 27. 4. 2023 // 19:00
výstava – 28. 4. – 18. 5. 2023 // otevírací doba 14:00 – 20:00
dernisáž – 19. 5. 2023 // 19:00

ELIÁŠ DOLEJŠÍ svými pracemi navozuje vjem specifické niternosti prostoru, kdy mizí pomyslné rozhraní vnitřního a vnějšího. Svědčí o tom řada jeho výstav a instalací site specific charakteru, např. Očistec z roku 2015 pro kostel sv. Vavřince v Klatovech, Promluva vytvořená pro synagogu na pražské Palmovce roku 2019, výstavy Čekání v broumovské Galerii Dům a Obyčejné myšlenky v Pragovka Gallery z roku 2021 nebo například instalace Bledě modré pokrytí vytvořená v Praze-Řeporyjích v rámci Festivalu m3 – Mezi meziprostory v roce 2022. Jejich sugestivní působení je založeno na součtu elementárního tvarosloví, specifické křehké exprese přítomnosti nalezeného či již použitého materiálu v kombinaci s plátkovým zlatem a stříbrem, a také zásadních obsahů. Ty směřují k vědomí podstaty bytí a jejich přítomnost je podložena autorovým intenzivním zájmem o filozofické texty reflektující principy různých náboženských a filozofických ideových systémů. Současnou velkoformátovou instalaci Mizení zrealizovanou pro libeňskou synagogu Eliáš Dolejší pojímá jako vlastní intimní výpověď k vyhrocenému charakteru aktuální doby. 


Program v Synagoze na Palmovce pořádá spolek Krajinou přílivu z.s.
S podporou: Magistrát hl. m. Prahy, Městská část Praha 8, Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury ČR

Web Wordpress.com.

Nahoru ↑