O nás

Krajinou přílivu je spolkem vycházejícím z nezávislé občanské iniciativy, která se začala formovat roku 2014. Věnuje se pořádání společensko-kulturních akcí pro veřejnost různého druhu. První projekt se věnoval tématu postindustriálních prostor, v dalších letech se přidaly akce se zaměřením společenským i uměleckým. Krajinou přílivu pořádala výstavy fotografické, sochařské i vzdělávací (významné osoby či výročí české historie), projekce filmů, besedy s odborníky a veřejností. Od roku 2018 úzce spolupracuje se Sdružením Serpens, které působí v Synagoze na Palmovce. Aktuálně se Krajinou přílivu věnuje v zásadě dvěma typům akcí – těm, které vytváří samotný spolek a pak akcím ve spolupráci s dalšími subjekty – převážně divadelními či hudebními.


Pro Krajinou přílivu je důležité téma historické paměti, jejího předávání dalším generacím a aktualizace této paměti v rámci proměňujícího se diskurzu. Myslíme si, že aby se mohla společnost vyvíjet smysluplně dál, je důležité, aby si byla vědoma své minulosti a dokázala se z ní poučit. Člověk získává základy takového povědomí v rámci školní výuky, ale domníváme se, že to samo o sobě nemusí stačit. K řadě zajímavých a důležitých událostí a osobností nemusí být v rámci běžné výuky prostor se dostat. I ty poznatky, které  se k nám v minulosti dostaly, mohou být zapomenuty. Proto nám přijde důležité připomínat, reprodukovat, oživovat a kritickému myšlení podrobovat historicky významné i ty pozapomenuté situace, osobnosti a příběhy

Ambicí spolku je aktuálním způsobem prostředkovat povědomí o konkrétních tématech, způsobu práce s informacemi a podpora humanistických hodnot. To vše samozřejmě s vědomím omezenosti možností malé instituce. Kromě vlastního programu spolku nám přijde důležité ukázat mimo jiné to, že i malé individuální iniciativy mohou v malém přispět ke kultivaci společnosti. 


Rozhovor s námi ve Full Moon magazine: https://bit.ly/3j0mIF0

krajinouprilivu@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/krajinouprilivu


Copyright Krajinou přílivu – All rights reserved

Web Wordpress.com.

Nahoru ↑

%d blogerům se to líbí: